Obvestila za študente

Izvedba pedagoškega procesa in izvedba izpitov v stavbi PF UM

Datum objave: 04.05.2021 | Datum poteka: 30.09.2021

Študentom Pravne fakultete Univerze v Mariboru

I. Izvedba pedagoškega procesa

Od ponedeljka, 26. aprila 2021, je v prostorih visokošolskih zavodov mogoče izvajati vse dejavnosti, vezane na izvedbo pedagoškega procesa, in sicer ob upoštevanju priporočil in smernic Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Vodstvo Univerze v Mariboru nam je posredovalo sporočilo, da v skladu s smernicami MIZŠ priporoča izvedbo pedagoškega procesa na naslednji način:

  • Na daljavo naj se izvajajo vse tiste dejavnosti, ki so se do zdaj izvajale na daljavo (vključno z izvedbo sprotnega preverjanja znanja in izvedbo izpitov pri tistih učnih enotah, kjer je to mogoče).
  • S hibridnim modelom oz. v živo naj se izvedejo tiste oblike pedagoškega procesa, ki jih na daljavo ni mogoče izvesti (vključno z izvedbo sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja in izvedbo izpitov za tiste učne enote, kjer to na daljavo ni mogoče).

Glede na sklep Senata Univerze v Mariboru, ki je dal vodstvom fakultet pooblastilo za načrtovanje in izvedbo pedagoškega procesa v študijskem letu 2020/21, je vodstvo Univerze v Mariboru predlagalo, da vodstva fakultet presodijo, kateri način izvedbe pedagoškega procesa je glede na specifike posameznih strokovnih področij za posamezno fakulteto najbolj primeren. Ob tem se smiselno upoštevajo revidirane smernice za izvedbo izobraževalne dejavnosti na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2020/21.

Izhajajoč iz navedenega Vas obveščamo, da se pedagoški proces na Pravni fakulteti UM do zaključka letnega semestra 2020/21 v celoti izvede na daljavo.
 

II. Izvedba izpitov v stavbi PF UM

V stavbi fakultete se lahko opravljajo le pisni izpiti, in sicer na določen izpitni termin največ 30 študentov, pri čemer je v posamezni predavalnici lahko največ 10 študentov (tj. 10 študentov/na predavalnico oziroma največ 30 študentov/na izpitni termin). Ob tem je treba upoštevati vse higienske minimume in varovalne ukrepe MZ, NIJZ ter obvezno testiranje zaposlenih (upoštevaje izjeme  - preboleli bolezen COVID-19 in cepljeni).
 

S spoštovanjem.

Dekanica PF UM

Red. prof. dr. Vesna Rijavec l.r.