Obvestila za študente

Erasmus+ študijska praksa na Veleposlaništvu RS na Dunaju

Datum objave: 13.04.2021 | Datum poteka: 30.09.2021

Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju obvešča o možnosti opravljanja Erasmus+ študijske prakse v obdobju:
od 1. junija 2021 do 30. septembra 2021
ali
od 1. oktobra 2021 do 31. januarja 2022
ali
od 1 julija 2021 do 31. oktobra 2021
ali
1. november 2021 do 28. februarja 2022

 

Študenti imajo možnost spoznavanja in sodelovanje pri delu veleposlaništva, in sicer:
a) priprava in sodelovanje na dogodkih v organizaciji veleposlaništva
b) druga opravila po navodilu vodje notranje organizacijske enote veleposlaništva v katero je študent razporejen.

Erasmus+ študijska praksa je neplačana, za nastanitev na Dunaju poskrbijo študenti sami.

O odobritvi, začetku nastopa in trajanju Erasmus+ študijske prakse Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju po predhodni odobritvi Ministrstva za zunanje zadeve, ki izbrane kandidate na podlagi 16.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) pred nastopom Erasmus+ študijske prakse varnostno preveri.

Pogoji:

- status študenta vključenega v program Erasmus ali Erasmus + v času opravljanja prakse,

- pripravljenost na skupinsko delo, inovativnost, samostojnost, uglajenost, odprtost, pozitivna naravnanost,

- zagotovljeno zdravstveno zavarovanje v času opravljanja prakse (potrdilo potrebno posredovati pred začetkom opravljanja prakse),

- aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika in osnovno znanje nemškega jezika
 

Prijava mora vsebovati:

- kratko motivacijsko pismo v slovenščini ali nemščini ,

- kratek življenjepis v slovenščini ali nemščini,

- preferenčno navedbo obdobja, v katerem bi kandidati želeli opravljati Erasmus+ študijsko prakso.
 

Prijave z naslovom »Prijava za Erasmus+ študijsko prakso na VDU« pošljite na deni.eferl@gov.si in spela.radmilovic@gov.si.