Obvestila

Erasmus + praksa na Veleposlaništvu RS na Dunaju - rok do 9.4.2023

Datum objave: 13.03.2023 | Datum poteka: 02.04.2023

Obvestilo je poteklo!

Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju obvešča o možnosti opravljanja Erasmus+ študijske prakse v obdobju:
od 1. avgusta 2023 do 30. novembra 2023.

Študenti imajo možnost spoznavanja in sodelovanje pri delu veleposlaništva, in sicer:
a) pomoč in podpora diplomatom pri vsakodnevnih nalogah (vsebinsko in pisarniško delo),
b) poročanje o aktualnih temah v Avstriji, udeležba (in poročanje) na konferencah in predavanjih,
c) priprava in sodelovanje na dogodkih v organizaciji veleposlaništva,
d) druga opravila po navodilu vodje notranje organizacijske enote veleposlaništva, v katero je študent razporejen.

Erasmus+ študijska praksa je neplačana, za nastanitev na Dunaju poskrbijo študenti sami.

Pogoji:

- status študenta vključenega v program Erasmus ali Erasmus + v času opravljanja prakse,
- pripravljenost na skupinsko delo, inovativnost, fleksibilnost, samostojnost, uglajenost, odprtost, pozitivna naravnanost,
- zagotovljeno zdravstveno zavarovanje v času opravljanja prakse (potrdilo potrebno posredovati pred začetkom opravljanja prakse),
- aktivno znanje slovenskega, nemškega in angleškega jezika.
 

Prijava mora vsebovati:

- kratko motivacijsko pismo v slovenščini ali nemščini,
- kratek življenjepis v slovenščini ali nemščini.

Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju o izbiri kandidata obvesti Ministrstvo za zunanje zadeve, ki izbrane kandidate na podlagi 16.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) odobri in pred nastopom Erasmus+ študijske prakse varnostno preveri.

Prijave z naslovom »Prijava za Erasmus+ študijsko prakso na VDU« pošljite na anamarija.klemencic@gov.si .

Prijave sprejemamo do vključno 9. aprila 2023.