Obvestila za študente

Doktorski študij na Madžarskem - rok za priajvo 3. jan. 2022

Datum objave: 06.12.2021 | Datum poteka: 28.02.2022

Na pobudo Pravne fakultete Univerze v Miškolcu (Madžarska) in Madl Ferenc Inštituta (MFI) iz Budimpešte vabimo zainteresirane študente zaključnega letnika 2. stopnje Prava na vpis na doktorski študij. Pravna fakulteta v Miškolcu je letos začela z doktorskim študijem prava, ki poteka v angleškem jeziku. Cilj omenjenega študija je, da se študentom iz držav 'Central and Eastern Europe' (CEE) omogoči poglobljeno pridobivanje znanja iz pravnih vprašanj, ki se navezujejo na te države.

Pogoji za vključitev za študente so zelo atraktivni, saj znaša mesečna štipendija za študenta 1500 EUR neto. Študentu bo tudi omogočeno sodelovanje v različnih oblikah usposabljanja (npr. tečajih tujih jezikov, konferencah, poletnih šolah svetovne dimenzije,…). Doktorski študent bi hkrati bil tudi volonter na MFI v Budimpešti, kjer bi bil večino časa študenti in opravljal raziskovalno delo.

Doktorski študent bo prejemal štipendijo ves čas študija, torej 4 leta. Prvi 2 leti mora biti na Madžarskem (pretežno v Budimpešti in po potrebi v Miškolcu). Zadnji dve leti pa se študent vrne na Pravno fakulteto UM in pomaga kot raziskovalec svojemu mentorju (prof. dr. Suzana Kraljić).

Kljub temu, da bo razpis za uradno prijavo na omenjeni študij objavljen šele aprila 2022, je treba sporočiti ime kandidata do januarja 2022.

Kandidati, ki bi jih tovrsten doktorski študij zanimal, naj do 3. januarja 2022 pošljejo svoj življenjepis ter kratko pismo o nameri na suzana.kraljic@um.si.

Za morebitna dodatna vprašanja se lahko oglasite pri izr. prof. dr. Suzani Kraljić (suzana.kraljic@um.si).