Obvestila za študente

CEPEJ - Crystal Scales Justice - Junior Edition / CEPEJ Balance de Cristal Edition Junior

Datum objave: 15.10.2019 | Datum poteka: 01.12.2019

Obvestilo je poteklo!

CEPEJ (Evropska komisija za učinkovitost pravosodja pri Svetu Evrope) in Pravna fakulteta Univerze v Strasbourgu organizirata natečaj: 1. izvedba Kristalne tehtnice sodstva za mlade – Izvedba 2020 (Junior Crystal Scales of Justice” Prize - Edition 2020).

Natečaj, ki bo izveden vsaki dve leti, je namenjen študentom magistrskega študija na pravnih fakultetah držav članic in opazovalk Sveta Evrope.

V natečaju 2020 bodo udeležene ekipe zagovarjale enega izmed nagrajenih projektov Kristalne tehtnice sodstva 2019. S pomočjo pravne analize in raziskav bodo morali opredeliti inovativnost dodeljenega projekta ter preučiti možnost implementacije slednjega v drugem kontekstu ali v drugi državi članici (gl. priložena pravila in obvestilo).

Rok za prijavo je 30. 11. 2019.

Več informacij je na voljo na https://www.coe.int/fr/web/cepej/junior-euorpean-crystal-scales-of-justice-prize