Obvestila za študente

2. krog postopka izbire IZBIRNIH PREDMETOV za obe stopnji študija za štud. leto 2022/2023

Datum objave: 21.11.2022 | Datum poteka: 25.11.2022

Obvestilo je poteklo!

Spoštovani študenti.

Postopek izbire izbirnih predmetov v 2. krogu je odprt.

Tudi v tem študijskem letu ne bo omejitve pri številu prostih mest za določen izbirni predmet. Možnost izbire v 2. krogu se bo zaključila v petek, 25. novembra 2022 ob 12. uri.

Če vpisa izbirnih predmetov do 25. novembra 2022 do 12. ure ne boste opravili, vam bo izbirne predmete določila fakulteta. Sprememba izbire izbirnih predmetov po tem datumu ni več možna.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE »PRAVO«

Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru razpiše deset (10) izbirnih predmetov na rednem študiju Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje »Pravo«, ki se bodo izvedli v študijskem letu 2022/2023 v letnem semestru 3. letnika, in sicer:

1.  Nepremičninsko pravo

           izvajalec: izr. prof. dr. Renato Vrenčur

2.  Lokalna samouprava

           izvajalec: red. prof. dr. Bojan Škof

3.  Prekrškovno pravo 

           izvajalec: red. prof. dr. Bojan Tičar

4.  Pravo intelektualne lastnine

           izvajalka: red. prof. dr. Martina Repas

5.  Mednarodno finančno pravo

           izvajalca: red. prof. dr. Bojan Škof in izr. prof. dr. Aleš Kobal

6.  Pravo trga kapitala in vrednostnih papirjev

           izvajalka: izr. prof. dr. Nataša Samec Berghaus

7.  Nadgradnja angleške pravne terminologije

          izvajalka: red. prof. dr. Janja Hojnik

8.  Transportno pravo 

          izvajalka: red. prof. dr. Vesna Kranjc

9.  Pravo varstva okolja

          izvajalec: red. prof. dr. Rajko Knez

10.  Moot in Mun I

         izvajalca: red. prof. dr. Matjaž Tratnik in asist. Denis Baghrizabehi
 

Izbirni predmeti so dostopni na povezavi: https://evidenca.pf.um.si/izbirni1/
 

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE »PRAVO«

Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru razpiše osem (8) izbirnih predmetov na rednem študiju Magistrskega študijskega programa 2. stopnje »Pravo«, ki se bodo izvedli v študijskem letu 2022/2023 v letnem semestru 1. letnika, in sicer:

1. Primerjalno pravo in veliki pravni sistemi   

izvajalec: red. prof. dr. Matjaž Tratnik 

2. Civilno izvršilno pravo in nepravdni postopki  

izvajalki: red. prof. dr. Vesna Rijavec in izr. prof. dr. Tjaša Ivanc  

3. Medicinsko pravo               

izvajalka: red. prof. dr. Suzana Kraljić           

4. Evropsko konkurenčno pravo   

izvajalka: red. prof. dr. Martina Repas 

5.   Mednarodno kazensko pravo 

izvajalca:  izr. prof. dr. Miha Šepec in asist. Jan Stajnko

6.   Pravo družb EU – svoboda ustanovitve sedeža

izvajalka: doc. dr. Jerneja Prostor    

7. Evropsko civilno procesno pravo

izvajalka: izr. prof. dr. Tjaša Ivanc

8.   Moot in Mun II                        

izvajalca: doc. dr. Petra Weingerl in asist. Jan Stajnko
 

Izbirni predmeti so dsotopni na povezavi: https://evidenca.pf.um.si/izbirni2/