Senat

Senat PF UM je strokovni organ fakultete, ki ga sestavljajo visokošolski učitelji in dekan ter predstavniki študentov (1. odst. 311. člena Statuta UM).

Sestavljen je iz 14 članov, od katerih jih je 11 iz vrst visokošolskih učiteljev (dekan je član Senata po svojem položaju) ter 3 članov iz vrst študentov.

Oblikuje se tako, da so enakopravno in ustrezno zastopane vse znanstvene discipline in strokovna in študijska področja fakultete oz. vse katedre fakultete.

 • Predsednik: red. prof. dr. Tomaž Keresteš, dekan
 • Učitelji:
  • izr. prof. dr. Nataša SAMEC BERGHAUS   
  • izr. prof. dr. Miha ŠEPEC  
  • izr. prof. dr. Aleš FERČIČ   
  • red. prof. dr. Suzana KRALJIĆ
  • red. prof. dr. Darja SENČUR PEČEK   
  • red. prof. dr. Vesna KRANJC   
  • red. prof. dr. Tjaša IVANC   
  • izr. prof. dr. Borut HOLCMAN
  • red. prof. dr. Bojan ŠKOFA   
  • izr. prof. dr. Petra WEINGERL

Visokošolski učitelji so izvoljeni za mandatno dobo štirih let, in sicer od 13. 6. 2023 do 12. 6. 2027.

 • Študenti:
  • Asja Lešnik
  • Matej Velichkovski
  • Maša Kaiser

Študenti so izvoljeni za mandatno dobo enega leta in sicer od 16. 3. 2024 do 15. 3. 2025.