Senat

Senat PF UM je strokovni organ fakultete, ki ga sestavljajo visokošolski učitelji in dekan ter predstavniki študentov (1. odst. 311. člena Statuta UM).

Sestavljen je iz 14 članov, od katerih jih je 11 iz vrst visokošolskih učiteljev (dekan je član Senata po svojem položaju) ter 3 članov iz vrst študentov.

Oblikuje se tako, da so enakopravno in ustrezno zastopane vse znanstvene discipline in strokovna in študijska področja fakultete oz. vse katedre fakultete.
 

 • Predsednica: red. prof. dr. Vesna Rijavec, dekanica
 • Učitelji:
  • izr. prof. dr. Aleš Ferčič
  • red. prof. dr. Matjaž Tratnik
  • izr. prof. dr. Tjaša Ivanc
  • red. prof. dr. Tomaž Keresteš
  • izr. prof. dr. Suzana Kraljić
  • red. prof. dr. Vesna Kranjc
  • izr. prof. dr. Nataša Samec Berghaus
  • red. prof. dr. Darja Senčur Peček
  • doc. dr. Miha Šepec
  • red. prof. dr. Bojan Škof
 • Študenti:
  • Tea Unger
  • Matej Rožmarin
  • Sanja Čahuk

Študenti so izvoljeni za mandatno dobo enega leta, in sicer od 9.3.2021 do 8.3.2022.