Akademski zbor

Člani Akademskega zbora:

Visokošolski učitelji in sodelavci ter drugi delavci:

 • izr. prof. dr. Suzana Kraljić, predsednica (do 29.6.2023)
 • izr. prof. dr. Renato Vrenčur, namestnik predsednice (do 29.6.2023)
 • asistent Denis Baghrizabehi
 • izr. prof. dr. Aleš Ferčič
 • red. prof. dr. Janja Hojnik
 • izr. prof. dr. Borut Holcman
 • izr. dr. Tjaša Ivanc
 • doc. dr. Aljoša Dežman
 • asist. Katja Drnovšek
 • asist. Klemen Drnovšek
 • red. prof. dr. Tomaž Keresteš
 • izr. prof. dr. Aleš Kobal
 • red. prof. dr. Marijan Kocbek
 • red. prof. dr. Vesna Kranjc
 • red. prof. dr. Saša Prelič
 • doc. dr. Jerneja Prostor
 • red. prof. dr. Martina Repas
 • red. prof. dr. Vesna Rijavec
 • izr. prof. dr. Nataša Samec Berghaus
 • red. prof. dr. Darja Senčur Peček
 • Jan Stajnko
 • doc. dr. Miha Šepec
 • red. prof. dr. Bojan Škof
 • red. prof. dr. Jure Toplak
 • red. prof. dr. Matjaž Tratnik
 • doc. dr. Petra Weingerl
 • mladi raziskovalec Kristjan Zahrastnik
 • Maja Habjanič
 • mag. Natalija Orešek
 • Bernarda Pevec
 • Vesna Potisk
 • Bernarda Rokavec
 • Darja Šerdoner

Študenti:

 • Špela Beranič
 • Anamari Grušovnik
 • Valentin Delević
 • Iza Beširević
 • Sanja Čahuk
 • Tea Unger

Študenti so bili izvoljeni na seji Študentskega sveta Pravne fakultete UM za mandatno dobo dveh let, in sicer od 9. 3. 2021 do 8. 3. 2023.