Katedra za ustavno, upravno in finančno pravo

Predstojnik: red. prof. dr. Jurij Toplak
Člani katedre:

  • red. prof. dr. Bojan Škof
  • izr. prof. dr. Aleš Kobal
  • izr. prof. dr. Aleš Ferčič
  • red. prof. dr. Franc Pernek, zaslužni profesor
  • dr. Marjan Špilar, strokovnjak iz prakse