Katedra za temeljne pravne in druge vede

Predstojnik: izr. prof. dr. Borut Holcman
Člani katedre:

  • red. prof. dr. Tomaž Keresteš
  • red. prof. dr. Janez Kranjc
  • red. prof. dr. Dušan Lesjak
  • doc. dr. Aljoša Dežman