Katedra za kazensko pravo

Predstojnik: doc. dr. Miha Šepec (od 25.2.2021 do 24.2.2025)
Člani katedre:

  • izr. prof. dr. Zlatan Dežman
  • asist. dr. Miha Šošić
  • asist. Jan Stajnko
  • red. prof. dr. Damjan Korošec
  • red. prof. dr. Darko Maver
  • asist. mag. Vanja Verdel – Kokol
  • mag. Aleksander Karakaš, strokovnjak iz prakse