Katedra za kazensko pravo

Predstojnik: izr. prof. dr. Zlatan Dežman
Člani katedre:

  • doc. dr. Miha Šepec
  • asist. dr. Miha Šošić
  • asist. Jan Stajnko
  • red. prof. dr. Damjan Korošec
  • red. prof. dr. Darko Maver
  • asist. mag. Vanja Verdel – Kokol
  • mag. Aleksander Karakaš, strokovnjak iz prakse