Katedra za gospodarsko pravo

Predstojnik: red. prof. dr. Marijan Kocbek
Člani katedre:

  • red. prof. dr. Vesna Kranjc
  • red. prof. dr. Saša Prelič
  • izr. prof. dr. Nataša Samec Berghaus
  • doc. dr. Jerneja Prostor
  • asist. Klemen Drnovšek
  • red. prof. dr. Šime Ivanjko, zaslužni profesor