Katedra za evropsko in mednarodno pravo ter mednarodne odnose

Predstojnik: red. prof. dr. Matjaž Tratnik
Člani katedre:

  • red. prof. dr. Rajko Knez
  • red. prof. dr. Martina Repas
  • red. prof. dr. Janja Hojnik
  • izr. prof. dr. Aleš Ferčič
  • doc. dr. Petra Weingerl
  • red. prof. dr. Silvo Devetak