Katedra za delovno pravo

Predstojnica: red. prof. dr. Darja Senčur Peček
Člani katedre:

  • doc. dr. Etelka Korpič
  • red. prof. dr. Janez Novak
  • red. prof. dr. Zvone Vodovnik
  • asist. mag. Mojca Tancer Verboten
  • asistent Aljoša Polajžar