Katedra za civilno, mednarodno zasebno in primerjalno pravo

Predstojnik: izr. prof. dr. Renato Vrenčur
Člani katedre:

 • red. prof. dr. Vesna Rijavec
 • red. prof. dr. Rajko Knez
 • red. prof. dr. Martina Repas
 • izr. prof. dr. Aleš Ferčič
 • izr. prof. dr. Suzana Kraljić
 • red. prof. dr. Janja Hojnik
 • izr. prof. dr. Tjaša Ivanc
 • asist. Denis Baghrizabehi
 • dr. Urška Kežmah, odvetnica - strokovnjakinja iz prakse
 • doc. dr. Andrej Ekart, okrožni sodnik - strokovnjak iz prakse
 • mag. Igor Strnad, višji sodnik - strokovnjak iz prakse