Inštitut za kazensko in prekrškovno pravo

Predstojnik: doc. dr. Miha Šepec
e-pošta:miha.sepec@um.si