Inštitut za javno pravo

Predstojnik: izr. prof. dr. Aleš Ferčič
e-pošta:ales.fercic@um.si