Inštitut za javno pravo

Predstojnik: izr. prof. dr. Aleš Ferčič
e-pošta: ales.fercic@um.si