Inštitut za gospodarsko, pogodbeno in korporacijsko pravo

Predstojnica: red. prof. dr. Vesna Kranjc
e-pošta: vesna.kranjc@um.si