Inštitut za finančno pravo in javne finance

Predstojnik: izr. prof. dr. Aleš Kobal
e-pošta:ales.kobal@um.si