Inštitut za filozofijo, zgodovino in ikonografijo prava

Predstojnik: izr. prof. dr. Borut Holcman
e-pošta:borut.holcman@um.si