Inštitut za filozofijo, zgodovino in ikonografijo prava

Predstojnik: izr. prof. dr. Borut Holcman
e-pošta: borut.holcman@um.si