Inštitut za ekonomsko analizo prava

Predstojnik: red. prof. dr. Tomaž Keresteš
e-pošta:tomaz.kerestes@um.si