Inštitut za ekonomsko analizo prava

Predstojnik: izr. dr. Tomaž Keresteš
e-pošta: tomaz.kerestes@um.si