Inštitut za delovna razmerja in socialno varnost

Predstojnica: red. prof. dr. Darja Senčur - Peček
e-pošta:darja.sencur-pecek@um.si