Poslovodni odbor

Člani poslovodnega odbora:

  • red. prof. dr. Vesna Rijavec, dekanica
  • red. prof. dr. Darja Senčur Peček
  • red. prof. dr. Tomaž Keresteš
  • red. prof. dr. Saša Prelič
  • Maja Habjanič, tajnik fakultete
  • Asja Lešnik, prodekanica študentka