Novice

Zagovor doktorske disertacije

Datum objave: 01.12.2023 | Datum poteka: 06.12.2023

Novica je potekla!

Kandidat Denis BAGHRIZABEHI, mag. prav., bo v torek, dne 5. decembra 2023 ob 12.00 uri, zagovarjal doktorsko disertacijo na temo

ZASEBNO UVELJAVLJANJE PRAVA DRŽAVNIH POMOČI V PRAVDNEM POSTOPKU

Zagovor doktorske disertacije bo potekal v Senatni sobi Pravne fakultete Univerze v Mariboru, na Mladinski ulici 9 v Mariboru.

Komisijo za zagovor doktorske disertacije sestavljajo:

  • dr. Tjaša Ivanc, redna profesorica Pravne fakultete Univerze v Mariboru, predsednica,
  • dr. Aleš Ferčič, izredni profesor Pravne fakultete Univerze v Mariboru, mentor,
  • dr. Vesna Rijavec, redna profesorica Pravne fakultete Univerze v Mariboru, somentorica,
  • dr. Jasnica Garašić, redna profesorica Pravne fakultete Univerze v Zagrebu, članica in
  • dr. Eduard Kunštek, redni profesor Pravne fakultete Univerze v Reki, član.

Doktorska disertacija je na vpogled v referatu Pravne fakultete Univerze v Mariboru po vnaprejšnjem dogovoru na elektronski naslov referat.pf@um.si.