Novice

Uspešno zaključeno študentsko tekmovanje pravnih fakultet ŠTUDENTSKA PRAVDA je doseglo veliko medijsko pokritost

Datum objave: 19.01.2018 | Datum poteka: 31.12.2018

Novica je potekla!

Dne 13. decembra 2017 se je v prostorih Pravne fakultete v Mariboru, pod vodstvom dekanice dr. Vesne Rijavec, dr. Tjaše Ivanc, Denisa Baghrizabehija in Denisa Magyara, odvijalo tekmovanje študentov Študentska pravda. Gre za tradicionalno tekmovanje študentov mariborske, ljubljanske in novogoriške pravne fakultete iz znanja civilnega procesnega in materialnega prava. Tekmovanje je pedagoške, simulacijske in kompetitivne narave. Študenti so nastopili v vlogi odvetnikov pred sodnim senatom in tako izpopolnjevali svoje pravno znanje.

Senat je pri izbiri upošteval sledeče kriterije: profesionalnost nastopa (vedenje, drža, gestikulacija, tonaliteta glasu, privabljanje pozornosti…), vsebina govora (ali so v govoru predstavljene vse relevantne okoliščine oz. ali govor vsebuje irelevantne navedbe), odzivnost na vprašanja senata (ali se stranki sklicujeta na navedbe nasprotne stranke in argumentirano odgovarjajo nanje), upoštevanje časa in pravilnost oz. utemeljenost navedb.
V polfinalih so sodili:
1. polfinalna serija: dr. Andrej Ekart, dr. Miha Šošić, Peter Rižnik,
2. polfinalna serija: Alenka Zadravec, Andrej Kac, Suzana Bončina Jamšek.

Letošnja študentska pravda je bila še posebej atraktivna, saj je njena vsebina oz. simulacija vključevala primer prometne nesreče, v kateri je bilo udeleženo samovozeče vozilo. Samovozeča vozila so tehnologija v razvoju in v preizkusu, kar predstavlja za zakonodajalce družbeno, socialno, politično in pravno velike izzive. Študenti so v pravdi skozi interpretacije našega pravnega reda iskali odgovore glede odgovornosti v primeru takšne prometne nesreče.

Tekmovalci so se srečali z vrsto pravnih vprašanj, med drugim tudi glede mednarodne pristojnosti, saj je v simulaciji šlo za tujega izdelovalca samovozečega vozila, prometna nesreča oz. škodni dogodek pa se je pripetil v Mariboru, glede aktivne in pasivne legitimacije, sosporništva, odškodninske odgovornosti in njene razbremenitve ter morebitne soodgovornosti oškodovanke. Vožnja v načinu avtopilot bi glede na trenutno ureditev v slovenskem pravu lahko bila protipravna (voznik mora imeti vozilo cel čas pod nadzorom), se pa je tekmovalce spodbujalo tudi k razmišljanju v smeri odgovornosti umetne inteligence. Ker področje ni izrecno pravno regulirano, je pravna argumentacija tekmovalcev zahtevala ne samo znanje prava, temveč med drugim tudi poznavanje trenutnih zmožnosti informacijskih tehnologij.

V finale sta se uvrstili ekipi iz Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (v sestavi Elizabeta Korenčan, Tilen Majnik, Anže Molan, Vid Žepič) in Pravne fakultete Univerze v Mariboru (v sestavi Špela Stanec, David Borlinič Gačnik, Nina Marin, Aljaž Sagadin, Aljaž Sekolovnik). Najkvalitetnejša je bila ekipa ljubljanske pravne fakultete, ki je nastopila v vlogi tožnika in je uspela s svojimi pravnimi argumenti prepričati senat (v sestavi podpredsednice Okrožnega sodišča v Mariboru dr. Urške Kežmah, odvetnice Vesna Gorjup Zupančič in odvetnika Andreja Poharja), da je glede na postavljene kriterije izvedla najbolje pravno in tudi sicer utemeljeno predstavitev.

Iskrene čestitke zmagovalcem Pravne fakultete Ljubljana in vsem ostalim tekmovalcem, ki so se izjemno potrudili pri primeru in poleg ostalih študijskih obveznosti pripravili odlično pravno argumentiranje primera in verodostojno zastopali svoja stališča pred senatom v sestavi sodnice, odvetnice in odvetnika ter občinstvom, ki je pozorno spremljalo obe strani tekmovalcev v Študentski pravdi.