Novice

UM se je uvrstila na Timesovo lestvico na desetih študijskih področjih, tudi na področju PRAVO

Datum objave: 03.11.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

Times Higher Education World University Rankings by subject 2021 je lestvica, ki presoja univerze v vseh njihovih glavnih nalogah: poučevanja, raziskavanja, prenosa znanja in mednarodnega sodelovanja. Uporablja 13 kazalnikov uspešnosti, ki zagotavljajo celovite in uravnotežene primerjave, ki jim zaupajo študenti, akademsko osebje, vodje univerz, industrija in vlade.

Na Timesovi lestvici znanstvenih področjih naravoslovja, pedagoških ved in prava je Univerza v Mariboru najbolje ocenjena univerza v Sloveniji.

Kazalniki uspešnosti so razvrščeni v pet področij: poučevanje (učno okolje); raziskovanje (obseg, dohodek in ugled); citati (vpliv na raziskave); mednarodna vpetost (osebje, študenti in raziskave) in dohodek iz gospodarstva (prenos znanja).

Univerza v Mariboru se je letos uvrstila na Timesovo lestvico najboljših univerz na naslednjih študijskih področjih:

Podrobni pregled vrednosti kazalnikov Univerze v Mariboru so prikazani v nadaljevanju.

Vir:  https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject

WUR - World universities ranking

np -  Univerza v Mariboru ni bila uvrščena na lestvico Times WUR po študijskem področju

- Times objavlja individualne uvrstitve le za prvih 100 mest, zato je oceno uvrstitve pripravila strokovna služba