Novice

Tudi mesec maj v luči ERASMUS+ incoming mobilnosti tujih predavateljev

Datum objave: 23.05.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Meseca maja je Pravno fakulteto UM obiskalo kar osem gostujočih visokošolskih učiteljev in sodelavcev iz tujih pravnih fakultet.

Eva BRUKNEROVA (JUDr. Ph.D.) in Milana HRUŠAKOVA (JUDr. Ph.D., LL.M.) iz Masaryk University (Brno, Češka republika) sta obiskali PF UM med 3. in 5. majem 2023. Gostujoči predavateljici sta opravili 4. in 5. maja predavanji pri predmetu Kazensko materialno pravo. Prof. dr. Bruknerova je opravila predavanja z naslovom »Czech Criminal Substantive Law - brief summary« in »Alternative Sanctions«. Prof. dr. Hrušakova pa je izvedla  predavanja na temo »Juvenile Justice in the Czech Criminal Law« ter »Czech Criminal Procedure Law - brief summary«. Njun obisk je bil namenjen tudi oceni dosedanjega sodelovanja med pravnima fakulteta ter načrtovanju bodočih aktivnosti na področju Erasmus mobilnosti.

Sledil je obisk referentk University of Rijeka (Rijeka, Hrvaška). Na izmenjavo so prišle ga. Suzana WEISS, ga. Marija KOSTELAC (obe PF UR) ter ga. Emilija PRPIĆ (Medicinska fakulteta, UR). Obisk je bil namenjen izmenjavi dobrih praks, predvsem glede izkušenj dela s študenti s posebnim statusom, pogoji za napredovanje v višji letnik, o podelitvi priznanj za študente z najvišjim povprečjem idr.

Iz PF Sivas Cumhuriyet University (Sivas, Turčija) je na Erasmus mobilnost (8. do 11. maj 2023) prišla prof. dr. Zeynep Z. ERGUN, ki poučuje Mednarodno javno pravo. Ogledala si je prostore PF, se sestala z Erasmus koordinatorico prof. dr. Suzano Kraljić in Rebeko Livić. Izmenjali so dobre prakse glede organizacije predavanj, delovanja študentskih tekmovanj, sodelovanja s sodiščem ter habilitacijskih postopkov.

Med 11. in 16. majem 2023 je PF UM bila tudi gostujoča predavateljica prof. dr. Gabriella Klara CSUROS iz PF University of Debrecen (Debrecen, Madžarska). V času svoje Erasmus izmenjave je opravila za študente PF UM dve predavanji, in sicer na temo »Windfall profit taxes in the EU« ter »Trends in EU Public Finance«. Sestala se je tudi s prof. dr. Suzano Kraljić, prof. dr. Martino Repas in asistentko Lino Burkelc Juras.

PF UM pa je prav tako obiskal dr. Remigijus JOKUBAUSKAS iz PF Mykolo Romeris University (Vilnus, Litva). V času Erasmus mobilnosti se je sestal s prof. dr. Vesno Rijavec in prof. dr. Tjašo Ivanc, raziskovalkama, ki se tako kot on, ukvarjata z Evropskim civilnim procesnim pravom. Študentom je predstavil temo »Bankruptcy Proceeding s in enterpreneurs in the EU Law«.