Novice

Teden delovnega prava

Datum objave: 24.05.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

V dnevih od 18. 5. 2021 – 20. 5. 2021, so študenti Sanja Čahuk, Matej Rožmarin in Tea Unger ob podpori prof. dr. Darje Senčur Peček in v sklopu organizacije Študentskega sveta Pravne fakultete UM pripravili in uspešno izvedli projekt Teden delovnega prava.

Z navedenim projektom smo želeli znanje iz področja delovnega prava poglobiti in teoretično znanje prenesti v prakso ter celotno tematiko približati našim študentom. V sklopu projekta so se zvrstili trije dogodki, ki so bili razdeljeni po naslednjem programu:

  • 1. dan: 18. 5. 2021 ob 17:00 - Okrogla miza na temo Zaščita in uveljavljanje pravic delavcev v praksi katere namen je bilo izvedeti več o delovanju specializiranih delovnih sodišč, o posebnostih postopka, o zanimivih sodnih primerih, o tem, kako je zastopati delodajalce in delavce v sodnih in izvensodnih postopkih, pa tudi o tem, kako deluje inšpektorat za delo in s kakšnimi izzivi se na terenu srečujejo inšpektorji za delo.

Pridružili so se nam naslednji priznani gosti: Mag. Biserka Kogej Dmitrovič, predsednica Višjega delovnega in socialnega sodišča, mag. Helena Polič Kosi, odvetnica, specialistka delovnega prava, Matej Štivan, delovni inšpektor in vodja območne enote IRSD Murska Sobota.

  • 2. dan: 19. 5. 2021 ob 17:00 - Okrogla miza na temo Pomen socialnega partnerstva katere namen je bilo izvedeti več o delodajalskih predstavniških organizacijah in o sindikatih, slišati iz prve roke, kako v praksi delujejo sindikalni predstavniki, kako potekajo kolektivna pogajanja, kako se organizirajo stavke, pa tudi, kako se v podjetju sodeluje z delavskimi predstavniki.

Pridružili so se nam naslednji priznani gosti: Robert Grah, direktor Pomurske gospodarske zbornice, mag. Rebeka Tramšek, vodja pravnega svetovanja v družbi Kadring, Mateja Gerečnik, izvršna sekretarka Sindikata kovinske in elektroindustrije in Jakob Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov Pergam.

Okrogli mizi je vodila in povezovala prof. dr. Darja Senčur Peček.
 

  • 3. dan: 20. 5. 2021 ob 17:00 - Delavnica na temo delovnopravne problematike platforme Uber, kjer smo izvedli več o delovnopravni problematiki platforme Uber: prednostih in slabostih prihajajočega prihoda platforme Uber v Slovenijo, kakšne so izkušnje z Uberjem v tujini (ZDA, VB itd.), ali Uberjev poslovni model varuje pravice »svojih voznikov«? itd. Po uvodu v delovnopravno problematiko, ki nam ga je podal mladi raziskovalec mag. Aljoša Polajžar, so bili gostje povabljeni, da delijo svoje izkušnje in/ali mnenje. Celoten projekt smo zaključili s nagradnim kahoot kvizom pod moderatorstvom študentov Mateja Rožmarina in Tee Unger, kjer smo združili vprašanja iz celotnega tedna in preverili naše znanje. Na kvizu so se najboljše odrezali naslednji študentje: tretje mesto si je priigrala študentka Nika Zalokar, drugo mesto študentka Asja Lešnik in prvo mesto študent Valentin Delević.

Izjemno veliko število udeleženih študentov kaže na to, da je vsebina zastavljenega projekta zanimiva in izjemno aktualna. Zahvaljujemo se naši prof. dr. Darji Senčur Peček, vsem gostom in udeleženim, da so prispevali k izvedbi izjemno uspešnega projekta.