Novice

Študentski projekti v letu 2020

Datum objave: 22.01.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

V letu 2020 je Pravna fakulteta v Mariboru izedla štiri (4) študentske projekte pod mentorstvom izr. prof. dr. Tjaše Ivanc, doc. dr. Mihe Šepca, red. prof. dr. Martine Repas in doc. dr. Petre Weingerl. Gre za t.i. ŠIPK projekte – Študentski inovativni projekti za družbeno korist, ki povezujejo visokošolske zavode z negospodarskimi organizacijami ter PKP projekte - Po kreativni poti do znanja, ki omogočajo povezovanje visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom. Projekti študentom omogočajo, da pridobijo praktične izkušnje že v času študija.

Izvajali smo sledeče projekte:

1. PKP: Pravne in sistemske dileme vročanja glede na urejenost naslovov v javnih evidencah in na terenu (partner: Pošta Slovenije d.o.o.) 
Pedagoška mentorica: izr. prof. dr. Tjaša Ivanc

2. ŠIPK: Novinarstvo in kazensko pravo – od svobode tiska do varne družbe - NOVIKA (partner: DNS in Inštitut za medijsko kulturo)
Pedagoški mentor: doc. dr. Miha Šepec

3. ŠIPK: Označbe geografskega izvora in njihov vpliv na konkurenčnost slovenskega gospodarstva - OGIKSG (partner: Inštitut za intelektualno lastnino)
Pedagoška mentorica: prof. dr. Martina Repas

4. ŠIPK: Temeljne pravice in izzivi digitalizacije: od pravne ureditve do prakse - TEMDIG (partner: Zavod PIP)
Pedagoška mentorica: doc. dr. Petra Weingerl

Več o projektih si lahko preberete na naši spletni strani pod Raziskovanje >> Raziskovalna skupina in projekti >> Študentski projekti.

Projekte PKP in ŠIPK sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Evropska kohezijska politika v Sloveniji: www.eu-skladi.si.