Novice

Študenti so predstavili preliminarne rezultate v okviru ŠIPK projekta "Pravna ureditev varstva potrošnikov: učinkovito uveljavljanje pravic v luči ciljev krožnega gospodarstva"

Datum objave: 09.07.2019 | Datum poteka: 31.12.2030


»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«.

Na srečanju 8. julija 2019 na Zavodu PIP so študenti predstavili rezultate svojega dela v okviru študentskega inovativnega projekta za družbeno korist (ŠIPK) z naslovom "Pravna ureditev varstva potrošnikov: učinkovito uveljavljanje pravic v luči ciljev krožnega gospodarstva (PUPKRO)". Projekt poteka pod pedagoškim mentorstvom doc. dr. Petre Weingerl s Pravne fakultete Univerze v Maribor in pod strokovnim mentorstvom Sanje Antonijević iz Zavoda PIP.

Študenti v okviru ŠIPK projekta PUPKRO intenzivno preučujejo preplet dveh ciljev, ki ju zasledujemo v EU (in s tem seveda tudi v Sloveniji): visoka raven varstva okolja in visoka raven varstva potrošnikov. Ta dva cilja sta si pogosto v nasprotju, prav ljudje v vlogi potrošnikov pa smo tisti, ki lahko s spremembo svojih navad bistveno prispevamo k hitrejšemu prehodu iz linearnega v krožno gospodarstvo. Rezultati ŠIPK projekta PUPKRO bodo prispevali k prepotrebnemu ozaveščanju na tem področju, hkrati pa bodo osvetlili možnosti za izboljšave tako v zakonodaji kot tudi v sodni praksi.

ŠIPK projekt PUPKRO je združil študente štirih fakultet, to so: Nika Bele, Teja Peče, Maša Ocepek in Barbara Smogavc (vse štiri Pravna fakulteta), Tina Horvat (Fakulteta za strojništvo), Leon Cimerman (Fakulteta za naravoslovje in matematiko), Neja Gril in Tim Kolar (oba Ekonomsko-poslovna fakulteta). Na srečanju na Zavodu PIP so predstavili svoje preliminarne rezultate, ki bodo objavljeni v končnem poročilu.

Za odlično delo jim čestitamo!