Novice

Študenti prava na prevajalski delavnici skupaj s študenti prevajanja in tolmačenja

Datum objave: 29.11.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Študenti 2. letnika Pravne fakultete Univerze v Mariboru so se 27.11.2019 preizkusili na prevajalski delavnici, ki je potekala na Filozofski fakulteti UM pod vodstvom prof. dr. Vlaste Kučiš, prof. ddr. Natalie Kaloh Vid (obe FF UM) in asist. Katje Drnovšek s PF UM. Poskusna delavnica je bila izvedena kot del aktivnosti v EU projektu TransLaw (pod koordinatorstvom FF UM), v katerem sodeluje tudi naša fakulteta.

Prevajanje sodbe Vrhovnega sodišča RS v angleški jezik je potekalo v mešanih skupinah s študenti prevajanja in tolmačenja, takšno sodelovanje pa je omogočilo sproščeno in učinkovito izmenjavo znanj. Naši študenti so se seznanili s praktičnimi pristopi k prevajanju pravnih besedil ter izpopolnili svoje besedišče, v zameno pa so študentom FF pomagali z razlago pravnih institutov in s tem bistveno prispevali k ustreznemu in kakovostnemu končnemu prevodu. Študenti obeh fakultet so se strinjali, da je bila prav medsebojna pomoč ključna za dober rezultat, celotno interdisciplinarno izkušnjo pa so ocenili kot zelo pozitivno.