Novice

Spletni seminar za sodnike in odvetnike pod naslovom: »UČINKOVITA UPORABA EVROPSKIH ČEZMEJNIH CIVILNIH POSTOPKOV - Postopek za evropski plačilni nalog«

Datum objave: 26.11.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

26. in 27. novembra 2020 poteka v organizaciji Pravne fakultete Univerze v Mariboru spletni seminar za sodnike in odvetnike pod naslovom: »UČINKOVITA UPORABA EVROPSKIH ČEZMEJNIH CIVILNIH POSTOPKOV - Postopek za evropski plačilni nalog«.

Organizator dogodka je Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, okviru evropskega projekta »Train 2 EN4CE«, ki ga sofinancira EU iz JUSTICE programa. Projekt »Train 2 EN4CE« koordinira Pravna fakulteta Maribor, v njem sodeluje še 7 pravnih fakultet iz EU ter iz Albanije. Projekt je namenjen izboljšanju poznavanja pravnih inštrumentov EU za čezmejno izterjavo dolgov.

Sodelujoči predavatelji:

  • Prof. dr. Vesna Rijavec, Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru
  • Mag. Maja Čarni Pretnar, Urad za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč, Ministrstvo za pravosodje RS
  • Izr. prof. dr. Tjaša Ivanc, Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru
  • Dr. Ccocou Marius Mensah, Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru
  • Asist. Denis Baghrizabehi
  • Asist. Kristjan Zahrastnik

Več kot 200 udeležencev kaže na pomen evropskega plačilnega naloga kot čezmejnega pravnega inštrumenta Evropske unije, uvedenega z namenom za učinkovito čezmejno izterjavo dolgov.