Novice

Sodobne dileme prekrškovnega prava energetike

Datum objave: 06.03.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

V tem delu so združili moči vodilni strokovnjaki s področja prava energetike, vrhunski prekrškovnopravni znanstveniki in nekateri najbolj perspektivni študenti Univerze v Mariboru. Rezultat je prva slovenska monografija s področja prekrškovnega prava energetike. Gre za eno prvih tovrstnih del na svetu. Delno gre za obogateno gradivo, ki je nastalo tekom projekta ENERJUST – Nadzorno-prekrškovni vidiki varstva odjemalcev na dobavnem trgu z električno energijo in zagotavljanje skladnosti s kodeksi ravnanja. Projekt je potekal v okviru programa »Po kreativni poti do znanja 2017–2020«. Izsledke projekta smo v ločenih poglavjih dopolnili praktiki in akademiki, katerih delo je tako ali drugače povezano s prekrškovnim pravom in energetiko.

Avtorji v monografiji, sestavljeni iz dvanajstih samostojnih prispevkov, bralca popeljejo skozi izbor različnih tematik, ki so osredotočene zlasti na tržni del dejavnosti. Sprehodijo se od nomotehničnih in policy vidikov, do zagotavljanja ustrezne ravni konkurence in varstva pravic ranljivih kategorij odjemalcev. Z ozirom na specialne določbe so obravnavane teme, kot so načelo zakonitosti, blanketne norme in ne bis in idem. Raziskani sta problematika nadzornih postopkov in zagotavljanje etičnosti poslovanja v panogi.

Publikacija je na voljo v tiskani izdaji in se prodaja na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/463