Novice

Prof. dr. Janja Hojnik - Pravni vidiki storitvizacije: študijsko gradivo za tečaj globalnega prava

Datum objave: 02.02.2024 | Datum poteka: 31.12.2040

Univerzitetna založba Univerze v Mariboru je v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru v avtorstvu red. prof. dr. Janje Hojnik,  izdala študijsko gradivo, ki je bilo pripravljeno kot podpora za serijo predavanj v okviru programa Global Law, ki ga je organizirala Katoliška univerza Leuven (Belgija), Fakulteta za pravo in kriminologijo.

Predmet je obravnaval regulatorne izzive EU, ki izhajajo iz storitvizacije proizvodnje in s tem povezanih procesov trajnosti in digitalizacije v gospodarstvu EU. Storitvizacija je kompleksen interdisciplinarni koncept, ki v bistvu pomeni združevanje izdelkov in storitev. Storitvizacija kot ekonomski megatrend odraža k potrošnikom usmerjene poslovne modele, ki kupcem ne ponujajo le izdelkov, temveč rešitve za njihove težave. Ta ponudba rešitev je nadgrajena z digitalizacijo gospodarstva, ki omogoča lažje vzdrževanje odnosa med ponudniki izdelkov in storitev ter njihovimi kupci zaradi različnih mehanizmov oddaljenega komuniciranja in spremljanja. Poleg tega je storitvizacija v središču prizadevanj za vzpostavitev bolj trajnostnega krožnega gospodarstva. Dodajanje storitev izdelkom lahko podaljša čas njihove porabe, zmanjša količino potrebnih materialov za določen učinek in izboljša ravnanje z odpadki. Vse bolj pa je jasno, da storitvizacija ni povezana samo z okoljsko trajnostjo, ampak tudi s socialno. Te storitve pogosto zahtevajo, da jih izvajajo ljudje, digitalne aplikacije pa običajno zmanjšujejo njihove pravice delavcev v korist lastnikov teh aplikacij.

Publikacija je dostopna na https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/846.

Vabljeni k branju.