Novice

Prispevek na temo predčasnega prenehanja najemnih razmerij zaradi ukrepov Covid-19

Datum objave: 15.04.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

Izr. prof. dr. Nataša Samec Berghaus in asistent Klemen Drnovšek sta v TFL Glasniku objavila prispevek z naslovom "Možnost predčasnega prenehanja najemnih razmerij zaradi ukrepov Covid-19 in predlogi za spremembe zakonodaje v zvezi s spremenjenimi okoliščinami". Prispevek je še posebej uporaben za vse najemnike, saj avtorja predstavita pogoje za odpoved najemnega razmerja in možnost razveze zaradi spremenjenih okoliščin. Avtorja hkrati predlagata spremembo zakonodaje, ki bi pripomogla k lažjemu spopadanju s posledicami epidemije Covid-19 in bi bila bolj ustrezna tudi v primeru nastanka drugih spremenjenih okoliščin.

Prispevek je dostopen na tej >> povezavi <<.