Novice

Pri založbi Intersentia izšla monografija v so-uredništvu prof. Vesne Rijavec in asist. Katje Drnovšek

Datum objave: 08.07.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

Med avtorji poglavij tudi prof. Tomaž Keresteš, prof. Tjaša Ivanc, prof. Suzana Kraljić in asist. Denis Baghrizabehi.

Monografija »Cross-Border Enforcement in Europe: National and International Perspectives« je plod zaključenega evropskega projekta »Remedies concerning Enforcement of Foreign Judgements according to Brussels I Recast«, ki ga je uspešno koordinirala Pravna fakulteta Univerze v Mariboru.  Delo obravnava številna aktualna vprašanja čezmejne izvršbe na ravni EU (harmonizacija prostega pretoka sodnih odločb) in posebnosti ureditev v nacionalnem pravu posameznih držav članic.

Ob številnih tujih strokovnjakih, so avtorji posameznih poglavij tudi:

  • prof. dr. Vesna Rijavec & prof. dr. Tomaž Keresteš, International Mutual Legal Assistance in Civil Matters from a Slovenian Perspective,
  • prof. dr. Tjaša Ivanc, The Interplay between Brussels I Recast and the Slovenian Rules on Remedies under the New System of Direct Enforcement of Foregin Judicial Decisions,
  • prof. dr. Suzana Kraljić, Brussels II Bis and Abolition of Exequatur: Experience and Visions,
  • asist. Katja Drnovšek, Economic Implications of the Abolition of Exequatur under Brussels I Recast,
  • asist. Denis Baghrizabehi, Understanding Cross-Border Enforcement against the Backdrop of Judicial Federalism and Procedural Autonomy: Any Useful Cues from the United States?