Novice

Predstavitev projekta »Po kreativni poti do znanja« v prostorih Pošte Slovenije

Datum objave: 12.10.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

Študenti Petra Zupančič, Aljoša Polajžar, Nataša Brunčič in Urška Udovč s Pravne fakultete Univerze v Mariboru, pod mentorstvom prof. dr. Tjaše Ivanc skupaj z Nike Vrecl in Martino Medved iz Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, so zaposlenim na upravi Pošte Slovenije d. o. o. predstavili izsledke raziskovanja, ki je potekalo v sklopu projekta »Po Kreativni poti do znanja«, katerega naslov je Pravne in sistemske dileme vročanja glede na urejenost naslovov za vročanje v javnih evidencah in na terenu.

Delo na projektu so si študentje iz Pravne fakultete Univerze v Mariboru razdelili tako, da se je Petra Zupančič pretežno ukvarjala z raziskovanjem področja vročitve z vidika opravljanja univerzalne poštne storitve, tako po Zakonu o pravdnem postopku, kot po Zakonu o upravnem postopku. Aljoša Polajžar je raziskoval načine vročanja po pravu Republike Hrvaške, Marko Garmut in Nina Brglez, ki ju na predstavitvi žal ni bilo, sta primerjalno-pravno proučevala relevantno zakonodajo Republike Avstrije in Nemčije, Nataša Brunčič se je posvetila pravnemu vidiku elektronskega vročanja, Urška Udovč pa se je ukvarjala z ureditvijo čezmejnih vročitev. Raziskovanje študentov s Pravne fakultete Maribor pa sta dopolnili še študentki Nika Vrecl in Martina Medved iz Ekonomsko-poslovne fakultete, ki sta pod mentorstvom izr. prof. dr. Simone Sternad Zabukovšek proučevali vidik elektronskega poslovanja in elektronskih vročitev pisemskih pošiljk. Po krajših predstavitvah sicer obsežne, po področjih razdeljene tematike raziskovanja, je sledila zanimiva in prodorna diskusija z zaposlenimi na upravi Pošte Slovenije, ki so študentom predstavili težave, s katerimi se soočajo na terenu pri vročanju različnih pisemskih pošiljk. Veseli nas, da so se študentom na razpravi, ta je potekala v živo in preko MS Teams, s strani Pošte Slovenije pridružili tudi direktor Divizije Pisma  Boštjan Pernek, direktor Pravnih zadev Jože Kreševič ter direktorica organizacijske enote Tehnologija Branka Javornik.

Okrepljeno sodelovanje med Pošto Slovenije in obema sodelujočima fakultetama bo tudi dolgoročno prispevalo k učinkovitejšemu soočanju z izzivi na področju zagotavljanja perfektne vročitve sodnih in upravnih pisemskih pošiljk ter vzpostavitvi nadgrajenega sistema vročanja v varen elektronski predal.

Projekt sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.