Novice

Obisk iz Mostarja

Datum objave: 19.09.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Pravno fakulteto UM je pod vodstvom prof. dr. Maje Čolaković obiskala skupina raziskovalcev (izr. prof. dr. Anita Duraković, doc. dr. Denis Pajić, doc. dr. Ramajana Demirović, mlada raziskovalka Sunčica Hajdarović), Pravne fakultete Univerze Džemala Bijediča iz Mostarja (BIH). Razlog njihovega obiska je vezan na skupni bilateralni projekt z naslovom »Pravica otroka do preživnine – analiza problematike čezmejnih preživnin med Slovenijo in Bosno in Hercegovino« (BI-BA719-20-034), katerega nosilka je izr. prof. dr. Suzana Kraljić. Raziskovalci obeh vključenih pravnih fakultet so se na delovnem sestanku posvetili vsebini projekta ter poglobitvi razširitvi sodelovanja obeh fakultet.