Novice

O knjigi prof. Šime Ivanjka AFORIZMI IN RAZMIŠLJANJA: O PRAVU IN PRAVNIKIH dr. Marko Pavliha v 44. številki Pravne prakse

Datum objave: 24.11.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

Platon je malce pristransko in protislovno ugotavljal, da so vsi veliki in trajni napori "stvar mladih", hkrati pa je smelo pripomnil, da so po srečanju z Abrahamom izbranim moškim in ženskam vendarle namenjena še večja poslanstva, kajti ko "dosežejo petdeseto leto starosti, je treba tiste, ki so vzdržali in se odlikovali pri delu in v znanostih, popeljati k cilju in jih prisiliti, da uperijo svetli žarek svoje duše navzgor in se zazrejo v pravir vse svetlobe."

Eden takšnih modrecev je zasl. prof. dr. Šime Ivanjko, vrhunski pravni strokovnjak, živahen in priljubljen učitelj, raziskovalec, neumoren tvorec idej, pobudnik in snovalec Pravne prakse (pred skoraj štiridesetimi leti!), pisec, urednik, podjetnik, svetovalec in še marsikaj bi se našlo v njegovem bogatem opusu.

Profesor Ivanjko je letos dopolnil 80 let, a je še vedno mladostniško aktiven in besedno tako močan kot še nikoli, da dobesedno premika gore v podobi človeške nravi.

Aforizmi so vsebinsko povezani z rimskim pravnim razmišljanjem in misleci grško-rimske dobe, študijem prava in mariborskimi študenti, vlogo prava, položajem pravnika, mediji, etiko in moralo ter splošno vsebino, ki je (ne)posredno povezana s pravom. Profesor Ivanjko s filozofsko subtilnostjo kritično razglablja o perečih temah, ki zadevajo občo družbo, in ne zgolj pravniške srenje, čeravno so se pogosto utrnile ravno v predavalnicah pravne fakultete, recimo: pretirano podatkovno naravnano izobraževanje pravnikov in njihova (pre)pičla vzgoja; pomanjkanje etike, etosa, morale, pravičnosti, resnicoljubnosti, človeške topline in ljubeznivosti v pravu; pokončnost, zaupnost, zlato pravilo, kategorični imperativ in preostale vrednote ter vrline; pomen vsebinskega razumevanja rimskega prava in znanja latinščine; pretirani pozitivizem med pravniki in prešibek aktivizem; nevarnosti pravnega izumiteljstva; politično maličenje prava; pavšalne kritike pravosodja in odvetništva; prevlada samopašnih trditev nad zvedavimi vprašanji; kritiziranje drugih kolegic in kolegov kot samohvala po obrnjeni poti; umetna inteligenca v pravu; ocenjevanje ambicioznih in pasivnih študentov itd. Kakopak se tudi koronavirusu ni mogel izogniti.

Celoten zapis dr. Marka Pavlihe, dr. pravnih znanosti, rednega profesorja na FPP UL, gostujočega profesorja in guvernerja na IMO IMLI na Malti lahko preberete v Pravni praksi, št. 44, 2020, str. 32-33 z dne 12. 11. 2020.