Novice

Novejši pristopi poslovne prakse pri upravljanju s terjatvami

Datum objave: 22.11.2018 | Datum poteka: 31.12.2019

V okviru predmeta Avtonomni gospodarski posli je mag. Sanja Savič, vodja pravnega oddelka v družbi PwC Slovenija d.o.o., 22. 11. 2018 izvedla gostujoče predavanje na temo: Novejši pristopi poslovne prakse pri upravljanju s terjatvami.

Mag. Sanja Savič je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru leta 2006, leta 2014 pa zaključila tudi znanstveni magistrski študij. Ima več kot 12 let izkušenj na področju pravnega svetovanja lokalnim in tujim strankam. Njeno specialistično področje obsega predvsem pravno svetovanje na področju korporacijskega in gospodarskega prava, prestrukturiranja in reorganizacije  podjetij, združitev in prevzemov, ustanovitev ter likvidacij podjetij. Samostojno je vodila številne prevzeme, skrbne preglede družb ter večja statusno pravna preoblikovanja.