Novice

Pravkar izšlo: Zakon o izvršbi in zavarovanju z razširjenimi uvodnimi pojasnili z novelo ZIZ-L

Datum objave: 07.01.2019 | Datum poteka: 31.12.2019

V uvodnih pojasnilih so zajeta teoretična preučevanja in praktične izkušnje avtorjev, kar bo bralcem olajšalo razumevanje in uporabo prenovljenih in novih določb v praksi.

Razširjena uvodna pojasnila sta napisala dr. Andrej Ekart in dekanica Pravne fakultete Univerze v Maribori prof. dr. Vesna Rijavec.

O KNJIGI:

Državni zbor je 13. 2. 2018 sprejel novelo ZIZ-L, ki prinaša vrsto novosti na področju izvršbe. Doseči želi ustrezno ravnotežje med učinkovitostjo izvršilnega postopka in varstvom dolžnika, da ne pride do unovčenja dolžnikovega nepremičnega premoženja takoj in za vsako ceno. Razvoj informacijske tehnologije zahteva prilagoditev pravil izvršilnega prava (na primer elektronske javne dražbe, informativni seznam dolžnikovega premoženja, trgovanje z nematerializiranimi vrednostnimi papirji). Zaradi naglega sprejemanja evropskih uredb (na primer nova Bruseljska uredba Ia, Uredba o čezmejni zamrznitvi bančnih računov) je zakonodajalec določil nova postopkovna pravila za uporabo teh uredb v nacionalnem pravu. Eden od sklopov sprememb je namenjen izboljšanju nekaterih pravil izvršilnega prava (na primer obvezna priložitev izvršilnega naslova predlogu za izvršbo, opredelitev temelja zahtevka pri izvršbi na podlagi verodostojne listine).

V uvodnih pojasnilih so zajeta teoretična preučevanja in praktične izkušnje avtorjev, kar bo bralcem olajšalo razumevanje in uporabo prenovljenih in novih določb v praksi.


Vezava:              trda

ISBN:                  978-961-247-408-9 

Št. strani:           532

Leto izdaje:        2019


Vir: https://www.gvzalozba.si/zakon-o-izvrsbi-in-zavarovanju-z-uvodnimi-pojasnili-1280