Novice

Nagrajenci s Pravne fakultete Univerze v Mariboru ob REKTORJEVEM DNEVU 2021

Datum objave: 01.02.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

Iskrena zahvala vsem nagrajenkam in nagrajencem, ki ste s svojim delom, izrednimi uspehi, dosežki in zaslugami pomembno prispevali k uveljavitvi in razvoju Univerze v Mariboru. Podeljene nagrade in priznanja naj bodo vzpodbuda, v zavedanju, da se je za znanje potrebno potruditi, v smislu starega latinskega reka: "Doctrina est fructus dulcis radicis amarae" (prevod: Znanje je sladek sad grenke korenine).

Iskrene čestitke Aljoši Polajžarju za prejeto Perlachovo nagrado za raziskovalno delo na področju družboslovnih ved, Živi Šuta za prejeto Perlachovo priznanje za znanstvenoraziskovalne dosežke na področju družboslovnih ved, Hani Šrot za Rektorjevo nagrado za najboljše študijske uspehe študentov Univerze v Mariboru in dobitniku Svečane listine dr. Marjanu Špilarju, gostujočemu strokovnjaku, za izvrstno sodelovanje s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru.

NAGRADE IN PRIZNANJA OB REKTORJEVEM DNEVU 2021

V nadaljevanju vam s ponosom predstavljamo nagrajenke in nagrajence, katerim se iskreno zahvaljujemo za vložen trud in delo ter doprinos k ugledu in odličnosti Univerze v Mariboru.

Perlachova nagrada za študijsko leto 2019/2020​

Za raziskovalno delo na področju družboslovnih ved:

  • Aljoša Polajžar s Pravne fakultete Univerze v Mariboru (danes zaposlen kot mladi raziskovalec na PF UM pod mentorstvom red. prof. dr. Darje SEnčur Peček)

Aljoša Polajžar je prejel nagrado na podlagi njegovih treh različnih znanstvenih izvirnih del ter ene objave v mednarodnem zborniku prispevkov, ki spadajo na področje družboslovnih ved. 1. delo: Polajžar Aljoša, Načelo zakonitosti v prekrškovnem pravu, v: Sodobne dileme prekrškovnega prava energetike, B. Bratina (ur.), M. Šepec (ur.), L. M. Tomažič(ur.),1. Stajnko (ur.). 2. delo v obliki priprave in objave članka v znanstveni reviji z recenzijskim postopkom; Polajžar Aljoša in Stajnko Jan, Privilegij zoper samoobtožbo kot ahilova peta sekcijskega merjenja hitrosti, znanstvena revija revija Varstvoslovje. 3. delo v obliki priprave in objave izvirnega znanstvenega članka v znanstveni reviji z recenzijskim postopkom; Polajžar Aljoša, Stajnko Jan, Prekrškovna ureditev sovražnega govora in načelo zakonitosti, znanstvena reviia Diqnitas. 4. delo: Objava strokovnega prispevka v zborniku mednarodne konference: Polajžar Aljoša

Memorial on the forgotten framework decision. V: Molodižnij naukovij juridičiij forum: materiali.

   


Perlachovo priznanje za študijsko leto 2019/2020​

Za znanstvenoraziskovalne dosežke na področju družboslovnih ved, sta priznanje prejeli:

  • Živa Šuta s Pravne fakultete Univerze v Mariboru
  • Klara Avsec s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru    

Klara Avsec in Živa Suta sta že tekom projekta WHISTLE pripravljali tisti del skupnega poročila, ki se je nanašal na direktivo EU. Pri tem sta sodelovali tako, da se je Živa Šuta osredotočila na deskriptivni del in postopek sprejemanja direktive, Klara Avsec pa se je osredotočila na kritike ter tiste šibke točke direktive, ki najbolj prizadenejo prav novinarsko stroko. Slednje je bilo posebej koristno, saj Klara Avsec deluje kot novinarka za časnik Večer. Pri tem sta delovali samostojno ter v duhu multidisciplinarnega timskega dela. Pomagali sta tudi pri pripravi končne verzije članka, in sicer v zvezi s posameznimi vsebinskimi vprašanji, pa tudi pri urejanju virov (v glavnem delo po navodilih) in prevajanju v angleški jezik. Znanstveni članek The European Whistleblowing Directive: A Legislative Barrier Between Journalists and their Sources?, v soavtorstvu doc. dr. Mihe Šepca, prof. dr. Suzane Žilič Fišer, asist. Jana Stajnka, Tamare Dugar, Klare Avsec in Žive Šuta.


Rektorjeva nagrada

Rektorjevo nagrado za najboljše študijske uspehe študentov Univerze v Mariboru v svoji vpisni generaciji na podlagi predlogov matičnih fakultet je prejela tudi:

  • Hana Šrot s Pravne fakultete Univerze v Mariboru

Hana Šrot je diplomantka Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo, kjer je dosegla povprečno oceno 8,00 in diplomantka Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Pravo, kjer je dosegla povprečno oceno 9,67. Poleg dobrih študijskih uspehov je aktivno sodelovala tudi na študentskih tekmovanjih ter pri drugih obštudijskih dejavnostih. Na prestižnem mednarodnem tekmovanju iz arbitražnega in mednarodnega pogodbenega prava Willem C. Vis Moot na Dunaju je za svoj izjemen nastop prejela nagrado za enega izmed najboljših govorcev na tekmovanju - honorable mention for individual oralist.


Svečana listina Univerze v Mariboru​

Univerza v Mariboru podeljuje svečane listine v znak zahvale za sodelovanje posameznikom, organizacijam, skupnostim, podjetjem in društvom.
Svečano listino je prejel tudi:

  • Dr. Marjan Špilar, gostujoči strokovnjak, za izvrstno sodelovanje s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru

Marjan Špilar je strokovnjak s področja davčnega prava z več kot dvajset let delovnih izkušenj v Finančni upravi RS, opravlja dela in naloge direktorja Finančnega urada Maribor. Poglobljeno se ukvarja z davčnim splošnim in procesnim pravom ter upravnim procesnim pravom. Kot gostujoči strokovnjak Pravne fakultete sodeluje v pedagoškem procesu, kjer vpeljuje bogate in dolgoletne delovne izkušnje iz aktualne upravne prakse ter izvrstno poveže sodelovanje med teorijo in prakso. Študentom omogoča tudi ogled in predstavitev delovanja davčnega organa v praksi (dan odprtih vrat). Kot avtor več znanstvenih in strokovnih člankov sodeluje z nekaterimi inštituti na Pravni fakulteti ter svoja dela objavlja v različnih strokovnih revijah. Pri tem s predstavitvijo referatov sodeluje tudi na različnih dogodkih, posvetih in konferencah. Prav tako je vsakoletni gost na Informativnih dnevih Pravne fakultete, na katerih zainteresiranim dijakom oziroma bodočim študentom predstavi poklic pravnika v javni upravi.