Novice

Knjiga avtorjev prof. dr. Aleša Kobala in mag. Tadeja Dubrovnika se je uvrstila v Book Citation Index - Social Sciences & Humanities pri Web of Science

Datum objave: 08.10.2018 | Datum poteka: 31.12.2020

Knjiga avtorjev prof. dr. Aleša Kobala in mag. Tadeja Dubrovnika z naslovom: 'The Powers of the Head of State in Legislative and Executive Branch in Formar Socialist Systems' se je uvrstila v Book Citation Index - Social Sciences & Humanities pri Web of Science. Z uvrstitvijo se je potrdila visoka kvaliteta znanstveno-raziskovalnega dela avtorjev, ki v knjigi obravnavata položaj in pristojnosti predsednika države v zakonodajni in izvršilni veji oblasti v nekdanjih socialističnih sistemih. Avtorja sta z svojo raziskavo pripravila primerjalni pregled sistemov v desetih (najnovejših) državah članicah EU, ki so nastale iz socialističnih režimov, kjer je bil v devetdesetih letih 20. stoletja uveden parlamentarni sistem in funkcija predsednika republike.