Novice

Izvršilni postopek v teoriji in praksi

Datum objave: 22.05.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

V sklopu organizacije Študentskega sveta Pravne fakultete Maribor sta študentki Teja Štrukelj in Petra Zupančič ter ob podpori dekanice prof. dr. Vesne Rijavec in prof. dr. Tjaše Ivanc, pripravili okroglo mizo z delavnicami na temo »Izvršilni postopek v teoriji in praksi.«

Z izvedenim dogodkom smo želeli predvsem povezati pridobljeno teoretično znanje s prakso ter na takšen način približati tematiko vsem, ki se bodo med študijem ali kasneje na svoji poklicni poti soočili z zahtevno nalogo vodenja izvršilnih postopkov.

Razpravo, ki jo je vodila prof. dr. Tjaša Ivanc, so s svojim znanjem in izkušnjami obogatili naslednji povabljeni gostje:

  • Sodnica dr. Anja Drev, zaposlena na gospodarskem oddelku sodišča v Mariboru, je skupaj z Urško Zrnko, generalno sekretarko nadzornega sveta Pošte Slovenije d. o. o.,v delavnici predstavila delovanje izvršilnih postopkov v praksi od vložitve predloga za izvršbo pa vse do izdaje sklepa o izvršbi.
     
  • Sodnica Katja Klug, zaposlena na izvršilnem oddelku sodišča v Ljubljani, je skupaj z Gregorjem Ilešičem, pravnikom na Novi KBM d. d., pripravila izvedbo delavnice, v kateri sta se osredotočila na vodenje izvršilnega postopka v primeru ugovora dolžnika ali ugovora tretjega.
     
  • Problematiko vodenja stečajnih postopkov gospodarskih družb v Sloveniji je v sklopu svoje delavnice predstavil mag. Jernej Goričar iz Zbornice upraviteljev Slovenije.
     
  • Zaslužni prof. dr. Šime Ivanjko se je v delavnici posvetil razlagi danes sicerneobstoječega instituta vložitve izvršbe zoper aktivnega družbenika in hkrati slušateljem nazorno predstavil možne rešitve nepoplačanih upnikov po opravljenem stečaju gospodarske družbe.

Po uvodnem pozdravu dekanice prof. dr. Vesne Rijavec smo se študentje skupaj s povabljenimi gosti razdelili v delavnice in se posvetili reševanju poenostavljenih primerov izvršilnih, stečajnih postopkov, hkrati pa izkoristili priložnost za iskanje odgovorov na porajajoča se vprašanja. Sledila je krajša diskusija, kjer so povabljeni gostje v luči novele Zakona o izvršbi in zavarovanju izpostavili določene pomanjkljivosti pri vodenju izvršilnih postopkov, osredotočili pa so se tudi na tematiko porasta števila osebnih stečajev v zadnjem letu. 

Polna dvorana zainteresiranih študentov dokazuje, da je vsebina reševanja izvršilnih postopkov ena izmed bolj aktualnih problematik, ki ji bo tudi v prihodnje vredno namenjati zadostno mero pozornosti.
 

Foto utrinki iz okrogle mize