Novice

Izvršilni postopek v teoriji in praksi

Datum objave: 28.05.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

Študentski svet Pravne fakultete Maribor je ob podpori dekanice prof. dr. Vesne Rijavec in prof. dr. Tjaše Ivanc pripravil »online« dogodek na temo »Izvršilni postopek v teoriji in praksi«. Z izvedenim dogodkom smo želeli predvsem povezati pridobljeno teoretično znanje s prakso ter na takšen način približati tematiko vsem, ki se bodo med študijem ali kasneje na svoji poklicni poti soočili z zahtevno nalogo vodenja izvršilnih postopkov.

Srečanje, ki je potekalo 27. maja 2021, preko MS Teams sta s svojim znanjem in izkušnjami obogatila naslednja gosta: pravnik Gregor Ilešič z Nove KBM d. d., ki je sodelujočim študentom predstavil vložitev predloga za izvršbo preko portala »e-Izvršba« ter sodnica na oddelku za gospodarsko pravo Okrožnega sodišča v Mariboru, dr. Anja Drev, ki je na poenostavljenih primerih razložila potek izvršilnega postopka v primeru ugovora dolžnika ali ugovora tretjega.

Srečanje se je zaključilo z moderirano razpravo, ki jo je vodila odvetniška pripravnica pri odvetnici dr. Urški Kežmah, Petra Zupančič, znotraj katere pa smo se dotaknili tudi novosti, ki jih je v izvršilnopravno zakonodajo vnesla novela Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-M).

Veliko število zainteresiranih študentov dokazuje, da je vsebina reševanja izvršilnih postopkov ena izmed bolj aktualnih problematik, ki ji bo tudi v prihodnje vredno namenjati zadostno mero pozornosti.