Novice

Izšla je znanstvena monografija »Selected Aspects of Human Life in Civil and Criminal Law«

Datum objave: 26.05.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

Pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru je izšla znanstvena monografija »Selected Aspects of Human Life in Civil and Criminal Law«. Osrednjo temo 'človekovo življenje', slovenski in turški avtorji v znanstveni monografiji obravnavajo z različnih zornih kotov civilnega in kazenskega prava. Avtorji, zavedajoč se pomena in občutljivosti krovne teme znanstvene monografije, podajajo analizo izbranih perečih tem (npr. očetomor, umor iz časti, razdedinjenje, kazniva dejanja zoper življenje in telo, ranljivost določenih družbenih skupin…) v luči obeh nacionalnih ureditev kakor tudi mednarodne ureditve ter relevantne sodne prakse. Znanstvena monografija tako bralcu odpira vpogled v zgodovinske, trenutne kakor tudi prihajoče vidike človekovega življenja. V znanstveni monografiji so tudi prispevki naših profesorjev in asistentov, in sicer: Katje Drnovšek, Jana Stajnka, Roka Dacara in izr. prof. dr. Suzane Kraljić.

Znanstvena monografija je prosto dostopna na sledeči povezavi >> KLIKNI TUKAJ <<.

VABLJENI K BRANJU!