Novice

Pri Uradnem listu RS je izšla monografija Pravo intelektualne lastnine avtoric dr. Martine Repas, dr. Maje Ovčak Kos, dr. Elizabete Zirnstein

Datum objave: 21.08.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Monografija Pravo intelektualne lastnine je prvo delo v slovenskem prostoru, ki v celoti in sistemsko obravnava danes zelo kompleksno področje prava intelektualne lastnine. Gre za aktualno in dinamično področje, ki obravnava varstvo intelektualnih stvaritev in ima v sodobnem digitalnem svetu zelo pomembno vlogo.

Knjiga v 18 poglavjih zajema celotno področje prava intelektualne lastnine. Uvodu v pravo intelektualne lastnine sledi analiza pravic industrijske lastnine (patenta, dodatnega varstvenega certifikata, modela, znamke in geografske označbe). Sledi postopek pridobitve teh pravic industrijske lastnine, njihov prenos in sodno varstvo. Naslednja tri poglavja so namenjena predstavitvi dveh posebnih pravic, to sta varstvo rastlinskih sort in varstvo integriranih vezij, in analizi varstva poslovnih skrivnosti. Sledijo poglavja o avtorskem pravu in sorodnih pravicah, kolektivno upravljanje teh pravic, pravna ureditev pravic intelektualne lastnine v delovnem razmerju in uveljavljanje teh pravic proti kršiteljem. Zadnje poglavje poudarja temeljne poudarke ureditve prava intelektualne lastnine v prihodnosti.

Avtorice zasledujejo predvsem naslednje cilje. Prvič, na čim preprostejši in razumljiv način predstaviti bralcu ključne koncepte prava intelektualne lastnine, vključno s pravnimi predpisi na nacionalni in mednarodni ravni ter ravni EU. Pri tem predstavita tudi sodno in drugo prakso, s katerimi se oblikuje to pravno področje. Drugič, prek poglobljene analize pravnih pravil in sodne prakse bralcu omogočiti razumevanje in njihovo pravilno uporabo. Tretjič, seznaniti bralca z različnimi pravicami intelektualne lastnine, predmeti njihovega varstva ter z obsegom varstva. In četrtič, prispevati k prepoznavanju in razumevanju pravic intelektualne lastnine, predvsem k njihovemu večjemu spoštovanju v vsakodnevni praksi.

Knjiga odgovarja na številna vprašanja in je tudi zasnovana po načelu vprašanj in odgovorov. Služi lahko študentom kot temeljno študijsko gradivo, hkrati pa strokovnjakom, ki se vsakodnevno ukvarjajo s tem pravnim področjem (odvetnikom, sodnikom, pravnikom v gospodarstvu, patentnim zastopnikom, zastopnikom za modele in znamke ter raziskovalcem), kakor tudi laični javnosti, ki se sooča z vprašanji varstva intelektualnih stvaritev.

O avtorici red. prof. dr. Martini Repas s Pravne fakultete Univerze v Mariboru

dr. Martina Repas je univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica pravnih znanosti in redna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Magistrirala je s področja konkurenčnega prava in prava intelektualne lastnine na Univerzi v Mariboru, doktorirala pa s področja konkurenčnega prava na Univerzi v Ljubljani. Je tudi raziskovalka na Portucalense Institute for Legal Research in razsodnica za reševanje domenskih sporov pod domeno .si.
Njeno raziskovalno in pedagoško delo sega na področje prava intelektualne lastnine, konkurenčnega prava in mednarodnega zasebnega prava. Še posebej je specializirana za področje znamk in prepovedi podjetniškega omejevanja konkurence. S prispevki sodeluje na konferencah in posvetih, objavila je številne monografije, članke in druga dela pri domačih in tujih založbah, ki obravnavajo tematike, ki so predmet njenega raziskovalnega dela.
 
Vir: https://www.uradni-list.si/knjigarna/knjiga/pravo-intelektualne-lastnine