Novice

Izšla je knjiga KONCERNI - med avtorji tudi redna profesorja na PF UM, dr. Martina REPAS in dr. Saša PRELIČ

Datum objave: 28.01.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

Pri GV Založbi je izšla 2. spremenjena in dopolnjena izdaja knjige KONCERNI na kar 476 straneh. Knjiga poglobljeno in sistematično obravnava pravne, davčne in računovodske vidike delovanja koncernov. Je obvezno ali vsaj priporočljivo študijsko gradivo pri nekaterih predmetih na pravnih in ekonomskih fakultetah in zelo koristen pripomoček za prakso, tako poslovno kot sodno. Med avtorji sta tudi visokošolska učitelja s Pravne fakultete Univerze v Mariboru, red. prof. dr. Martina Repas in red. prof. dr. Saša Prelič.

2., spremenjeni in dopolnjeni izdaji monografije Koncerni so vsa poglavja iz prve posodobljena in upoštevajo najnovejši razvoj na področju zakonodaje, standardov in sodne prakse, v treh novih poglavjih pa so predstavljene v praksi posebno aktualne teme. Tako so v prvem delu knjige, ki obravnava pravna vprašanja, dodana poglavja o davčnopravnih vidikih delovanja koncernov, o poslovanju z lastnimi delnicami v koncernih in o odgovornosti organov obvladujoče družbe za zakonitost poslovanja odvisnih družb (koncernska skladnost). Poglavja o koncernskem pravu, o koncernskih združitvah in delitvah ter o konkurenčnopravnih vidikih delovanja koncernov, ki jih je vsebovala že prva izdaja, so ustrezno nadgrajena. V drugem, računovodskem in revizijskem delu je obravnavana problematika konsolidiranih računovodskih izkazov in revidiranja konsolidiranih računovodskih izkazov.

Knjigo lahko naročite >> tukaj <<.
 

Vir: www.gvzalozba.si