Novice

Izšla je elektronska knjiga Pravo in ekonomija: Digitalno gospodarstvo

Datum objave: 17.09.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

Pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru je izšla elektronska knjiga z naslovom Pravo in ekonomija: Digitalno gospodarstvo pod uredništvom red. prof. dr. Martine Repas.

Publikacija je interdisciplinarna in se povezuje s sodobnimi vidiki digitalizacije. Zajema različne vsebine, katerih skupna nit je digitalizacija: problematiko izpostavljenosti Republike Slovenije procesu digitalizacije in avtomatizacije na splošno; digitalno oglaševanje in njegov vpliv na dentalni medicinski turizem; digivino kot digitalna strategija za uspešnejšo prodajo vina; problematiko pravnih učinkov pravila obveznosti prenosa na način uveljavljanja pravice kabelske retransmisije pri razširjanju RTV programov posebnega pomena; uporabo znamk v spletnem referenciranju (AdWords); tehnologijo veriženja podatkovnih blokov in njen vpliv na sklepanje pametnih pogodb; mikrotransakcije kot oblike iger na srečo, vprašanje odgovornosti za ravnanja, ki jih povzroča sistem umetne inteligence; sprememba odvetniške prakse zaradi uporabe naprednih tehnologij; in vpliv gospodarskopolitične negotovosti in sistemskega stresa v ZDA na vrednost delnice Amazona. Publikacija odgovarja na številna pravna, ekonomska in druga vprašanja v zvezi z digitalizacijo in uporabo naprednih tehnologij na področjih, ki so predmet vsebinske obravnave.

Biografija
Martina Repas (ur.), Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Dr. Martina Repas je redna profesorica za področje prava, zaposlena je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, je tudi članica Senata Univerze v Mariboru, predsednica Komisije za doktorski študij Pravne fakultete UM in glavna urednica revije LeXonomica. Na Pravni fakulteti UM je nosilka naslednjih predmetov: Mednarodno zasebno pravo, Evropsko konkurenčno pravo, Pravo intelektualne lastnine, Konkurenčno pravo EU, Varstvo intelektualne lastnine v EU in Intelektualna lastnina v kontekstu konkurenčnega prava. Je avtorica številnih člankov in monografij s teh področij, sodeluje pa tudi v številnih projektih ter je razsodnica za reševanje domenskih sporov pod domeno .si.

E-pošta: martina.repas@um.si