Novice

Izšel je Praktikum za civilno procesno pravo

Datum objave: 02.10.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

Pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru je izšel učbenik »Praktikum za civilno procesno pravo«, v avtorstvu prof. dr. Vesne Rijavec, prof. dr. Tjaše Ivanc in asist. Denisa Baghrizabehija.

Praktikum je namenjen študentom prava in vsem, ki želijo pomen pravil civilnega pravdnega postopka preskusiti z argumenti iz najznačilnejših judikatov slovenske sodne prakse. Vsak skrbno izbran judikat ponazarja določen pomemben institut civilnega procesnega prava. Namen zbirke ni izčrpna predstavitev vseh sestavnih delov civilnega procesnega prava, temveč predstavitev temeljnih gradnikov, ki omogočajo vpogled v uporabo prava skozi poglavitne faze pravdnega postopka. Preučevanje judikatov, ki temeljijo na resničnih primerih, olajša abstraktno dojemanje pojmov procesnega prava in procesnih položajev.

Na koncu vsakega poglavja so dodana vprašanja z namigi na problematiko v okviru posameznih sklopov, namenjena preverjanju znanja. Problematika je ponazorjena tudi z zamišljenimi primeri, ki spodbujajo razmišljanje v več smeri. S tem se spodbuja analizo sodne prakse, ki postaja vse bolj prepoznavna metoda preučevanja prava.

Praktikum bo predvidoma z 2. oktobrom dostopen v Bukvarni Pravne fakultete.

Spletno mesto: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/493